Skip to main content

Chorvátsko

| menworld.sk | Cestovanie

Chystáte sa tento rok na dovolenku k moru? Už poznáte krajinu s názvom Chorvátsko? Malebná krajina rozpínajúca sa pozdĺž Jadranského mora, vznikla rozdelením vtedajšieho komunistického federatívneho štátu Socialistická federatívna republika Juhoslávia zloženého zo štátov Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora a Macedónsko v rokoch 1991 - 1992. Súčasný názov krajiny je Chorvátska republika, alebo Chorvátsko.

Vláda v Chorvátsku pochádza z ľudí a patrí ľudom ako spoločenstvo slobodných a rovných občanov. Najvyššími hodnotami chorvátskej Ústavy sú sloboda, rovnosť, národná sloboda a rovnosť, mier, sociálna spravodlivosť, rešpektovanie ľudských práv, vlastníckych práv, právneho štátu, ochrana prírody a životného prostredia a princípov demokracie a pluralitného systému.

Chorváti patria k jedným z najstarších národov v Európe.  Ako prví Slovania mali už v 9.storočí svoje kráľovstvo. Chorváti patria k južnoslovanskej skupine, ich  jazyk patrí indoeurópskym, a náboženstvo prevláda rímsko-katolícke. Hranice územia boli po stáročia miestom stretnutí latinskej a gréckej kultúry, Francúzskej a Byzanskej ríše, Svätej ríše rímskej, Osmanskej ríše. Bojovní Chorváti sa tu usadili už začiatkom 7. storočia a žijú na tomto území až do dnes.

Od 15. storočia, kedy začali turecké nájazdy, sa prekrývali 3 svetové náboženstvá: katolícke, pravoslávne a islamské. Od konca II. svetovej vojny a konfliktu so Sovietskym zväzom vzniká druhá Juhoslávia, ktorej súčasťou bola aj samostatná republika Chorvátsko. Juhoslávia sa stala hranicou medzi krajinami východnej a západnej demokracie, komunistického sveta, spomedzi štátov ktoré získali členstvo v aliancii NATO a Varšavskej zmluvy.

V roku 1990 bol vyhlásený samostatný štát Chorvátska republika, ale tentokrát ako slobodná demokratická krajina. Avšak stále zostáva na hraniciach s prokomunistickým Srbsko, s ktorým bol v rozpore , pretože chcelo obnoviť "tretiu" Juhosláviu.

Chorvátsko sa nachádza v juhovýchodnej Európe medzi 42 ° 23 'a 46 ° 33' severnej šírky a 13 ° 30 'a 19 ° 27' východnej zemepisnej dĺžke. Chorvátsko hraničí na západe so Slovinskom, na severe s Maďarskom, na východe so Srbskom a Bosnou a Hercegovinou a na juhu s Čiernou Horou. Z dopravných ciest sú najdôležitejšie Pasavina v Jadranskom mori, potom Podravska a na pobreží Jadranského mora Rijeka a Split. Chorvátske územie je rozdelené do troch zemepisných jednotiek a regiónov:

Panónska nížina (55% územia a 66% populácie), Jadranské pobrežie (31% územia a 31% populácie), Prírodné horské oblasti (14% územia a 3% populácie). Ďalšie rozdelenie je na 4 makroregióny:

Zagrebský makroregión - zahŕňa centrum Chorvátska
Osijský makroregión - zahŕňa východné Chorvátsko
Rijeka makroregión - zahŕňa severné Chorvátske pobrežie
Splitský makroregión - zahŕňa juh na Chorvátskom pobreží

Región ako forma územno-politickej konštrukcie chorvátskeho štátu sa objavil už v 10.storočí cez najnižšie formy združovania ľudí na základe pokrvného príbuzenstva cez farnosti. Od tej doby je takmer konštantný spôsob usporiadania národného života Chorvátov, aj keď ich počet a rozsah práv a povinností prešli mnohými zmenami v histórii. V súčasnosti má Chorvátsko 122 miest a 416 obcí.  V Chorvátsku žije cez 4,8 milióna Chorvátov, v okolitých štátoch v Bosne a Hercegovine 600 000 a asi 100-200 tisíc v ostatných krajinách bývalej Juhoslávie a v Rakúsku. Národnostné zloženie: 78% Chorvátov, 12% Srbov a 10% ostatných. Až 89% Chorvátov sú rímski katolíci a 11% ostatných náboženstiev.

Chorvátsko je bohaté na kultúrne a historické pamiatky všetkých čias a to vďaka historickým udalostiam a miešaniu rôznych kultúr v tomto regióne. Vplyvy stredomorskej kultúry, početné pamiatky z dávnych čias starého Ríma a ranného stredoveku, románske sakrálne pamiatky. Kontinentálna časť chorvátskej časti stredoeurópskeho kultúrneho okruhu má veľa predhistorických miest svetového významu, starobylé mestá, hrady a zámky z neskorého stredoveku a kultúrnych pamiatok a budov z obdobia baroka.

Chorvátsko má náročný vzdelávací systém vysokých škôl, zameraných v oblasti prírodných a technických vied, ktorý zodpovedá medzinárodným štandardom. Dôkazom pre toto tvrdenie  je veľký počet chorvátskych vedcov, zamestnancov preslávených medzinárodných inštitúcií -nemocnice, univerzity a výskumné centrá.

Hlavné priemyselné odvetvia v Chorvátsku sú poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, textilný priemysel, drevospracujúci priemysel, kovospracujúci priemysel, chemický priemysel, ropný priemysel, elektrický a stavebníctvo, obchod, stavba morských lodí a najdôležitejšie odvetvie cestovný ruch.

Platnou menou v chorvátsku je kuna (1HRK = 100 lipa).

Túto krajinu si určite zamilujete, či v zimnom období, ale najmä v lete. Nádherné obláskové alebo piesočnaté pláže v Istrii, súostroví Kvark, alebo v nezabudnuteľnej Dalmácii vás určite chytia za srdce, a o rok sa sem určite radi vrátite.

Tak toto je Chorvátsko.

Prečítané: 12841x
Späť hore