Skip to main content

Čo potrebujete k úspešnému podnikaniu

| Manworld.sk | Biznis

Chystáte sa podnikať na Slovensku? Potom vám iste padnú vhod nasledovné rady, ktoré vám rozbehnutie vašej podnikateľskej činnosti uľahčia.

Slovensko sa pre investorov zo zahraničia stáva čoraz viac príťažlivejším. Aby ste mohli prevádzkovať svoje obchodné aktivity, je potrebné mať vytvorené zastúpenie.

Vznik organizačnej zložky je podmienený splnením požiadaviek zákona aj technickým vybavením. Pre každého, kto prichádza podnikať do cudzej krajiny, je spočiatku ťažké zorientovať sa v miestnej legislatíve. Aby ste zriadenie novej organizačnej zložky na Slovensku zvládli bez problémov najlepšie urobíte, ak necháte jej zriadenie na profesionálov.

Pomôžu aj technológie

Organizačná zložka je pobočka spoločnosti v zahraničí, ktorá ale nemá vlastnú právnu formu. Tým pádom nemá ani vlastné rozhodovacie právomoci a všetky rozhodnutia robí materská firma. Inak povedané, všetky úkony vykonáva v mene materskej spoločnosti v zahraničí.

Na jej čele je vedúci organizačnej zložky, ktorým môže byť len fyzická osoba pochádzajúca z krajín EÚ, OECD alebo s pobytom na území Slovenskej republiky. Vedie si však vlastné účtovníctvo. Aby mohla prípadne prijímať aj tržby v hotovosti, je potrebné, aby mala zriadenú e-kasu.

E-kasa v sebe skrýva viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ide o inteligentné online zariadenie vhodné pre kamenné obchody alebo mobilné prevádzky. Môže ísť pritom o maloobchod, veľkoobchod, gastro prevádzky, služby či distribúciu. Tu všade e-kasu využijete.

V súlade s legislatívou

Pri kúpe e-kasy je dôležité si uvedomiť, že musí byť v súlade s platnou legislatívou. Preto pri jej zaobstarávaní venujte dostatočnú pozornosť jej výberu. To platí aj pre ďalšie zariadenie, ktorým je elektronická registračná pokladnica.

Ani elektronická registračná pokladnica nemusí byť len „obyčajnou“ pokladňou, ako ju poznáme z minulosti. Aj ona môže byť doslova inteligentným zariadením. Môže fungovať ako integrovaný platobný terminál, na ktorý je možné pripojiť viacero výstupných zariadení. To z elektronickej registračnej pokladnice urobí vášho spoľahlivého technického partnera.

Prečítané: 1343x
Späť hore