Skip to main content

Zlí šéfovia a stres

| menworld.sk | Téma

Zlý šéf, podobne ako Montgomery Burns v známom kreslenom seriáli, vzbudzuje strach a nervozitu ihneď po príchode do kancelárie, podľa novej štúdie je však dokázané, že stres z práce si zamestnanci prenášajú aj do súkromia.

Výskum Texaskej univerzity Baylor preukázal, že ľudia ktorí sú pracovne zneužívaní, resp. vystresovaní zo svojej práce či nadriadených, majú tendenciu prenášať si svoje zlé pocity do domáceho prostredia. Podľa štúdie muži, ktorí pracujú pre neznesiteľných šéfov, prenášajú svoju frustráciu prevažne na manželku.

Do výskumu sa zapojilo 280 pracovníkov spolu s partnerkami, ich priemerný vek bol 36 rokov a priemerná dĺžka vzťahu 10 rokov. Zistili, že muži ktorí pracujú pre diktátorských šéfov, majú väčšie napätie vo vzťahu a sú menej spokojní so svojím rodinným životom než tí, ktorí majú dobrých šéfov.

Dobrou správou je, že tento stav nevedie k rozvodu. Štúdia ukázala, že neexistuje žiadna spojitosť medzi zlým pracovným prostredím a rozvodovosťou. Páry, ktoré boli vo vzťahu najdlhšie, sa so stresom vyrovnali najlepšie.

Prečítané: 13926x
Späť hore