Skip to main content

Top fakulta z Košíc ponúka Ukrajincom a Ukrajinkám štúdium, ktoré má budúcnosť

| Manworld.sk | Biznis

Technická univerzita v Košiciach podáva pomocnú ruku. Reaguje tak na vzniknutú situáciu na Ukrajine. Ponúka prichádzajúcim študentom bezplatné štúdium a novú budúcnosť.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach sa v reakcii na aktuálnu vojnovú situáciu na Ukrajine rozhodla otvoriť svoje brány ukrajinským študentom a študentkám. Ponúka im možnosť bezplatného štúdia perspektívnych študijných odborov na top fakulte, ktorá ako jediná pokrýva celý výrobný cyklus, čo výrazne zvyšuje šance absolventov na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu ako získavanie a spracovanie zemských zdrojov, strojárstvo, automobilový priemysel, ekologické a environmentálne vedy či výskum materiálov.

Sme v tom spolu, zdôrazňuje fakulta a aj preto je pripravená ukrajinským študentom a študentkám uhradiť všetky poplatky spojené so štúdiom, poskytnúť pomoc pri zabezpečení všetkých potrebných dokumentov a ponúka im aj bezplatný kurz slovenského jazyka. Okrem toho im vďaka spolupráci s priemyselnými partnermi pomôženájsť si prácu a mať tak stály finančný príjem. Môžu tak byť študentmi a zároveň mať aj stály finančný príjem. Umožňuje to aj denná forma štúdia v kombinovanej forme, v ktorej sa výučba realizuje prevažne vo štvrtok a v piatok, zvyšok je realizovaný dištančnou metódou, komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

Kontaktné informácie nájdu záujemcovia na https://fmmr.tuke.sk/wps/portalalebo na https://www.fmmr.sk/en/.

Prečítané: 1617x
Späť hore