Ktoré prvky musí obsahovať vaša práca, aby vás skutočne bavila?

Každý z nás je na tom samozrejme inak, a pritom sa možno v podstate snažíme všetci o to isté. Dosiahnuť vo svojom živote uspokojenie základných potrieb, od čoho sa potom bude odvíjať všetko ostatné. Tu však nastáva otázka, čo je pre nás základná potreba?

Pre niekoho to môže byť luxusné auto, rodinný dom a plný účet v banke. Vo väčšine prípadov sú to však len sny, ktoré sa podaria premeniť v realitu len „hŕstke“ z nás.

V skutočnom živote si ale po čase a s dozrievajúcim vekom uvedomíme, že tieto hodnoty k svojmu šťastiu skutočne nepotrebujeme. Od toho sa potom odvíja aj dosahovanie cieľov a podávanie výkonu v práci. Vystačíme si s kvalitným osvetlením do kancelárie, vhodnými pomôckami pri  povinnostiach a možno príjemný kolega.

Kto hľadá, ten nájde

Uvedomíme si, že v práci sú pre nás oveľa dôležitejšie úplne iné veci. Zistíme, že má konkrétne zamestnanie zmysel, baví nás a zároveň je aj výzvou.

Ako to však dosiahnuť? Ako sa postarať o to, aby ste po vašom nedávnom založení s.r.o. zamestnancov v nej inšpirovali k lepšiemu výkonu? Ako sa stať produktívnym človekom, ktorý prospieva bez veľkej ujmy na zdraví sebe a spoločnosti? Musíte nájsť vo svoje práci spomínané tri prvky:

  • zmysel
  • zábavu
  • a výzvu

Spoločne si to teraz trochu viac priblížime.

Zmysel v práci

Z prieskumov vyplýva, že viac ako 98 % respondentov uviedlo, že práca musí mať pre nich zmysel. Ako si to však vysvetliť a preniesť tento pojem do reality? Ak niečo robíte a nemá to žiadne opodstatnenie, určite vám to chuť do ďalších úloh nepridá. Pokiaľ sa trápite nad pracovnými povinnosťami viac než nad svojou rodinou a aj napriek tomu nevidíte žiadnu spätnú reakciu, zmysel sa naozaj vytráca.

Skutočná práca musí dávať význam aj človeku pracujúcemu v dobrej advokátskej kancelárii, či v bežnej výrobe za pásom. Ide o pocit sebarealizácie, úcty a uznania, možno aj od obyčajných kolegov. Práca, ktorá má pre človeka zmysel, neberie do úvahy nadčasy a človek je v krajných prípadoch ochotný pracovať akoby zadarmo.

Baví vás to?

To je druhá vec, ktorá by sa mohla zdať veľmi príbuzná tej prvej. Tá práca, ktorá vás v skutočnosti baví, bude pre vás koníčkom a zábavou. V takom zamestnaní budete naozaj radi tráviť svoj pracovný čas bez najmenších problémov.

Naopak, zamestnanie, ktoré vám je nepríjemné a necítite sa v ňom dobre, bude pre vás utrpením, no niekedy človek nemá jednoducho na výber. Takúto prácu chcete mať čo najskôr za sebou a robíte ju nedôsledne a bez vlastnej vôle a iniciatívy.

Hľadajte výzvy

Aj tu vás musí hnať niečo dopredu, určité ciele sú potrebné. Pokiaľ od svojich zamestnancov niečo požadujete, musíte im ukázať mieru, v akej by sa to malo plniť. Stanoviť si „latku“, tak sa to zvykne hovoriť. Ak to má byť výzva, musí to byť teda vysoko. Zároveň tak, aby to nebolo príliš jednoduché a ani ťažké a nemožné splniť.

Musíte vedieť, čo od svojich zamestnancov môžete očakávať, a ktorému z nich zveríte akú úlohu. Nakoniec aj takýto jeden zamestnanec môže byť pre celý pracovný tým spomínanou latkou, ktorú sa snažia prekročiť všetci. Treba však na to konzultáciu, a to najlepšie priamo s nimi.

Write a comment...
0 awesome comments!